Dla dłużników

Twoja firma otrzymała od nas wezwanie do zapłaty?
Skontaktuj się z nami. Nasze działania windykacyjne w pierwszej kolejności skoncentrowane będą na polubownym rozwiązaniu spłaty zobowiązania.

Nie zamierzamy utrudniać funkcjonowania Twojej firmy, doprowadzać do jej upadłości lub likwidacji. Jeśli Twoja firma nie będzie unikała kontaktu i podejmie współpracę przestrzegając poniższych reguł, sprawę spłaty Twojego zadłużenia możemy rozwiązać bez negatywnych konsekwencji.

Podejmij odpowiednie kroki:

  • Skontaktuj się z nami przed upływem terminu wskazanego w korespondencji.
  • Możesz wysłać wiadomość na adres wskazany w otrzymanej korespondencji lub zadzwonić: +48 32 205 1 205
  • Powiedz nam o przyczynach nieterminowego regulowania zobowiązań - postaramy się znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich.
  • Działamy pod presją czasu i według ściśle określonych procedur - nie graj na zwłokę, ponieważ przekreślasz możliwość polubownego rozwiązania spłaty zobowiązania i narażasz swoją firmę na dodatkowe koszty i negatywne konsekwencje związane z utratą dobrej reputacji.

Pamiętaj, że Consentia Inkaso podejmuje wszystkie dopuszczalne działania w celu odzyskania wierzytelności:

  • skierowanie sprawy do postępowania sądowego i egzekucyjnego
  • zgłoszenie dłużnika do biura informacji gospodarczej
  • wystawienie wierzytelności na sprzedaż na ogólnodostępnej giełdzie wierzytelności gospodarczych gwg.pl
  • skierowanie sprawy do organów ścigania