Nbc-Software W. Nizielski, M. Borys Sp. J.

Dłużnik

Nazwa: Nbc-Software W. Nizielski, M. Borys Sp. J.
NIP: 9542741476
Miejscowość: Katowice

Wierzytelność

Kwota: 51783,00 PLN
Dodatkowy opis: