AGRO BUDOWA SP. Z O.O.

Dłużnik

Nazwa: AGRO BUDOWA SP. Z O.O.
NIP: 7752650767
Miejscowość: Krzyżanówek

Wierzytelność

Kwota: 138664,05 PLN
Dodatkowy opis: