Dla dłużników

Twoja firma otrzymała od nas wezwanie do zapłaty?

Skontaktuj się z nami. Nasze działania windykacyjne w pierwszej kolejności skoncentrowane będą na polubownym rozwiązaniu spłaty zobowiązania.

Nie zamierzamy utrudniać funkcjonowania Twojej firmy, doprowadzać do jej upadłości lub likwidacji. Jeśli Twoja firma nie będzie unikała kontaktu i podejmie współpracę przestrzegając poniższych reguł, sprawę spłaty Twojego zadłużenia możemy rozwiązać bez negatywnych konsekwencji.

 

Podejmij odpowiednie kroki:

  • skontaktuj się z nami przed upływem terminu wskazanego w korespondencji,
  • możesz wysłać wiadomość na adres wskazany w otrzymanej korespondencji lub zadzwonić: +48 32 205 1 205,
  • powiedz nam o przyczynach nieterminowego regulowania zobowiązań - postaramy się znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich,
  • działamy pod presją czasu i według ściśle określonych procedur - nie graj na zwłokę, ponieważ przekreślasz możliwość polubownego rozwiązania spłaty zobowiązania i narażasz swoją firmę na dodatkowe koszty i negatywne konsekwencje związane z utratą dobrej reputacji.

 

Pamiętaj, że Consentia Inkaso podejmuje wszystkie dopuszczalne działania w celu odzyskania wierzytelności:

  • skierowanie sprawy do postępowania sądowego i egzekucyjnego,
  • zgłoszenie dłużnika do biura informacji gospodarczej,
  • wystawienie wierzytelności na sprzedaż na ogólnodostępnej giełdzie wierzytelności gospodarczych GWG.pl,
  • skierowanie sprawy do organów ścigania.