Windykacja

Procesy windykacyjne nie mają przed nami żadnych tajemnic.

Windykacja wierzytelności gospodarczych jest głównym obszarem naszej działalności, a dzięki 15-letniemu doświadczeniu w tym zakresie posiadamy wypracowany samodzielnie know-how, który umożliwia nam osiąganie najwyższej skuteczności.

Prowizję pobieramy tylko w przypadku odzyskania należności.

Dodatkowo dzięki Ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684 t.j. z późn. zm.) możemy odzyskać od dłużnika poniesione przez wierzyciela koszty windykacji.

Zaufaj naszej skuteczności i kompetencjom.

Zleć nam windykację, a pomożemy Ci odzyskać nawet 100% Twoich pieniędzy.

Co nas wyróżnia?

 • brak opłat stałych, płacisz jedynie prowizję od odzyskanych od dłużników kwot,
 • przyjmujemy zlecenia od każdej kwoty,
 • prowadzimy sprawy od A do Z. Polubownie, sądowo i komorniczo,
 • na końcu odzyskujemy koszty windykacji.

Etap polubowny

etap polubowny

Zapewniamy aktywną i bezpośrednią windykację należności, polegającą na osobistych kontaktach z dłużnikami. To właśnie negocjacje z dłużnikiem decydują o jakości i skuteczności podejmowanych przez nas działań windykacyjnych. Na bazie doświadczeń zdobytych przy obsłudze tysięcy spraw opracowaliśmy ścieżki postępowania, które pozwalają nam porozumieć się z dłużnikami prezentującymi najróżniejsze postawy.

Procedury przewidziane na etapie polubownym:

 • zawiadomienie dłużnika listem poleconym,
 • kontakty telefoniczne, sms, email,
 • działania terenowe,
 • upublicznienie długu na Giełdzie Wierzytelności Gospodarczych wraz z powiadomieniem monitem listownym.

Nie tracimy czasu: maksymalny czas działań polubownych ustalamy na 60 dni.

Co zyska Twoja firma:

 • szybkie odzyskanie pieniędzy dzięki sprawdzonemu i zaawansowanemu procesowi windykacji polubownej, opartemu na wieloletnim doświadczeniu,
 • dopasowane do sytuacji i Twoich oczekiwań działania windykacyjne.

Etap sądowy

etap sądowy

Na tym etapie, w oparciu o podpisane z dłużnikiem dokumenty i poczynione ustalenia przygotowujemy pozew.

Kancelaria Prawna współpracująca z Consentia Inkaso posiada kilkunastoletnie doświadczenie procesowe i jest wyspecjalizowana w sprawach gospodarczych.

Większość pozwów składanych jest w uproszczonych, szybszych i tańszych trybach.

Co zyska Twoja firma:

 • tanie i szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego przeciw dłużnikowi,
 • ograniczenie kosztów: nie pobieramy opłat wstępnych, bądź zaliczek na koszty procesu i koszty zastępstwa,
 • pewność, że będziesz reprezentowany w sądzie przez wysokiej klasy prawników, specjalizujących się dochodzeniu należności gospodarczych.

Etap egzekucyjny

etap egzekucyjny

Na etapie postępowania komorniczego zabiegamy o sprawny tok egzekucji. Utrzymujemy stały kontakt z wybranymi komornikami ze wszystkich regionów kraju.

Monitorujemy skuteczność podejmowanych działań, dbając o interes reprezentowanego wierzyciela. Dopełnieniem oferty są dodatkowe działania wspierające egzekucję - w wielu przypadkach przedstawiciel Consentia Inkaso osobiście asystuje działaniom komorniczym.

Tylko tak prowadzone egzekucje, które są poparte wiedzą prawniczą i operacyjną, gwarantują wysoką skuteczność działań.

Co zyska Twoja firma:

 • gwarancję, że postępowania egzekucyjne będą prowadzone przez komorników osiągających najwyższe wskaźniki skuteczności,
 • monitorowanie przebiegu całego postępowania egzekucyjnego.
Odzyskaj swoje pieniądze
Zgłoś wierzytelność