Prewencja

Monitoring płatności umożliwia naszym Klientom kontrolę nad terminowym regulowaniem należności przez swoich kontrahentów. Usługa pozwala zminimalizować opóźnienia w płatnościach oraz uniknąć ryzyka ich niewypłacalności.

Monitoring jest wykonywany profesjonalnie i w sposób wysoce kulturalny, tak by chronić zbudowane relacje między naszym Klientem, a jego kontrahentem.

Monitoring często poprzedzany jest prawnym zabezpieczaniem umów.

Co zyska Twoja firma

  • Wpływamy na poprawę dyscypliny płatniczej klienta. Zapewniamy stały kontakt z kontrahentem.
  • Dostarczamy informacje pozwalające ocenić czy dalsze relacje z kontrahentami są pewne i bezpieczne.

 

Uzupełnieniem usługi jest najprostsze narzędzie prewencyjne w monitorowaniu należności:
stempel Consentia Inkaso umieszczany na dokumentach rozliczeniowych.

To sprawdzone rozwiązania, które:

  • zapobiega powstawaniu przyszłych należności
  • wywiera psychologiczny nacisk na dłużnika
  • zwiększa poziom odzyskiwania należności

Stempel może być także stosowany jako znak wodny, który udostępniamy w formie elektronicznej.